އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/080

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

މި ޕާޓީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކުގެ ވޯޓްލުން 24 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު 2:00 ން ހަވީރު 5:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގީމެވެ. ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ މާލޭއާއި ވޯޓްލުން އޮންނަ ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ.

އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި