އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/079

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހ.މިސްޓީނައިޓް، ކ.މާލެ ވަނީ މިއިންތިޚާބުން ނަން އަންބުރާ ގެންދަވާފައެވެ. ވީމާ މިދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމް އިންތިޚާބްކާނުލައި ހަސަން ލަތީފް ހ ސީވީޑް، ކ.މާލެ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

7 އޮކްޓޯބަރ 2015