އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/078

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި