އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/077

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި