ރައީސް ޔާމިން ބޭނުންފުޅުވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ތާއީދު

medium_67187

އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް، ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަން ކަމަށް ތަސްމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި އިޙްސާސާ އެއްގޮތަށް ވެރިކަމުގައި ކަންކަން ނުކުރައްވާ، ޕީޕީއެމްގެ ފައިދާ އަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތަސްމީން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެލެއްވެވި ވައުދުތަށް ފުއްދެވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމަނިކުފާނު އަވަދިނެތި އުޅުއްވަނީ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ތާއީދު އިތުރު ކުރުމަށްކަމަށެވެ.