އެމް.ޑީ.ޕީގެ 11ގެ ބްރީފިންގް

vlcsnap-2015-08-30-06h23m42s685

އެމް.ޑީ.ޕީގެ 11 ގެ ބްރީފިންގް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނެސްދޭ ހަފްތާގެ ބްރީފިންގް (11ގެ ބްރީފިންެ)ގެ މި ހަފްތާގެ ހިތާބް