އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި

Ads

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ 21:30ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުަގައި އޮންނާނެއެވެ.