އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަރާވީސް ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

l_143655565619Ufdl

ސޯސަންމަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރިއަށް ގެނދިޔަ ތަރާވީހެއް ފުލުހުން މިރޭ ހުއްޓުވާފައިފިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވުނީ ސިޔަސީ ހަރަކާތެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ބޭއްވި ތަރާވީހެކެވެ. އެ ތަރާވީސް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މަގުގެ ދެފަރާތުން ދުއްވާ އެއްޗިއްސައް ދެވޭ ގޮތަށެވެ.