ހަރުގެ ޖަލްސާތައް ލައިވް ކުރުމުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް

MDP LIVE

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހަރުގޭގައި ބާއްވަމުންއަންނަ ޖަލްސާތައް މިހާރުވެސް މެދުނުކެނޑި ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކަމުންގެންދާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން އަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ ހުރިހާ އިވެންޓްތަކެއްގެ ލައިވް އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު ދީފިއެވެ.

2012ގެ ކުރީކޮޅަށްފަހު ނުހަނު ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދާފައިވާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމަޔަށް ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ.