އަހަރީ ތަރާވީސް މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި

MDP LIVE

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ތަރާވީސް މިރޭ 22:00ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެއެވެ.