ރައީސް ނަޝީދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

524848_404541772908110_126104354085188_87989254_788498869_n

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ގެއަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރެއްވުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދެއްވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ތިން ދުވަހަށެވެ.