ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކެވުމަށް މާލެ ގެނެސްފި

11540917_10155607488920408_2329004574391030959_n

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ބޭސްފަރުވާއަށްކަމަށްވެއެވެ. .