‘ހަމަ ބިމަށް ތިރިކުރެވޭނެ ، ކުރާނަން. ފިޔަވަޅު ކައިރިވެއްޖެ’ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު

Untitled

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެލެއްވީ ހަމަބިމަށް ތިރިކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކައިރިވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ބޭސްފަރުވައަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ވަނީ މެ 1 ގެ ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖްތަކާއިގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަހު ދޫނިދޫގެ ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅިއެއްގައި ވަގުތު ހޭއްދަ ކުރައްވާ ގިނަ ސިއްހީ ފަރުވާތަކެއްވެސް މި ދުވަސްތަކުގައި ހޯދަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކްރިމިންލް ކޯޓުން އެމަނިކުފާނު ޖަލުން ދޫކޮށްލެއްވުމަށްފަހު އިތުރު ބޭސްފަރުވާއަށް މިހާރު ހުންނެވީ ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންނެވެ.