ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިއަދުގެ ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ އަރަމުން އެބަދޭ