ޖަރުމަނުގެ އެމްބެސެޑަރ އާއި އެމް.ޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

11138513_987622431300574_1826312051683521236_n

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ސަފީރު ޖަރގަން މޯހާރޑް އާއި ބައްަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން ރަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.