އައްޑޫގައި ރޭ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

medium_56247

އައްޑޫގައި ރޭ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ވުމުގައި އައްޑޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްވަނީ ބައިވެރިވެ އެ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިނަށް ހިއްވަރުދެއްވާފައެވެ. އެމް.ޑީޕީ، ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓިގެ އިސްބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވި މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި އައްޑޫ ހުޅުދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ.