އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާ މިހާރު އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށް ދަނީ