އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އަނަސް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ޓީމުން މިހާރު މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަނަސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ..