ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ހަރުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ

11057373_1593032067645286_2908309534271671192_n

އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ހަރުގެ މިރޭ ހުޅުވުން އޮންނާނެއެވެ. މި ހަރުގެ ހުންނާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ކުރިމަށްޗަށްވާގޮތަށެވެ. ހަރުގެ ހުޅުވިގެން ދިއުމުން އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އިތުރު އާރޯކަމެއް އަންނާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.