އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދުގެ ބަންދުގެ މުއަދަތަށް 10 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފި