ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މިޝަންތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

forign 1

forign 2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިހާރު ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ކިންގްސްބަރީ ވިކްޓޯރިއަންގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ އެކި އެކި ޓީމްތަކާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭންބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޓީމްގައި ހިމެނި ވަޑައިގައްނަވަނީ އަޙްމަދު ތަސްމީން އަލީ، ޝިދާތާ، ހާމިދު އަބްދުލަ ޢަފޫރު، އަހްމަދު އަސްލަމް އަދި ހަސަން ލަތީފްގެ އިތުރުން ޖޭޕީގެ ވެސް މެމްބަރެއް ކަމުގައިވަ ހުސެއިން ރަޝީދެވެ.