ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން ހަނާވަމުން ދާތީ މާލޭގައި ހުންނަ ފެނަކަ ހެޑް އޮފީސް ކުރިމަތި (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތް) ގައި ކުރެވޭ ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖް

Ads