އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ މާލޭގައި ކުރެވުނު ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ