ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރެވޭ ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖް މަޖީދީ މަގުން ކުރިޔަށް