އެމް.ޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑާރ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް މަޖިލިސް ޤަވައިދާއި ހިލާފަށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ ފޮނުއްވެވި ސިޓީ

އެމް.ޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑާރ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް މަޖިލިސް ޤަވައިދާއި ހިލާފަށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ ފޮނުއްވެވި ސިޓީ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ