ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ ރޭ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުރެވުނު ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ