ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަންހެން ކަނބަލުން އެއާރޕޯޓްގައި ކުރެވުނު ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖްގެ ގިނަ ބައިވެރިންތަކެއް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި