ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އިސްވެރިނާއި އިނގިރޭސި ހައި ކޮމިޝަނާރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

unnamed (1)

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިނގިރޭސި ހައިކޮމިޝަނަރ ޖޯން ރަންކިން އަށް އެމް.ޑީ.ޕީން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު، ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔާމް ގެ އިތުރުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ ތަސްމީން އަލީގެ އިތުރުން އީވާ އަބްދުﷲއެވެ.