ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ 2015 ނަތީޖާ

MDP/2015/071

ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ 2015 ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ ރ އަލިފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއެވެ.

ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން 2015 ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި