ރައީސް ނަޝީދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ވެވަޑައިގެންފި

10943712_881905211876528_687492155270187718_n

ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ ބެންޗުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ނަޝީދު ނެރެދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ވަގުތީ އަމުރާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ތާވަލު ކުރި ޝަރީއަތަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދާދިދެންމެ ސިވިލްކޯޓަށް ވަޑައިގަންވައިފިއެވެ.
މިއަދުގެ ޝަރީއަތް 4:30 ގައި ފަށާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް އަޑުއެހުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ގިނައަދަދަކަށް ސިވިލްކޯޓް ސަރަހައްދަށް ވަނީ އެއްވެފައެވެ.ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެދި ގޮވަމުން ދަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗައް ކުރަމުންދާ ޤައިރުޤާނޫނީ ދައުވާ އަބުރާ ގެންދިއުމަށެވެ.