ރައީސް ނަޝީދު ޔޫ.އެސް ޗާރޖްޑީ އެފެއާރޒް އެންޑްރިއު މަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

10675_879883708745345_4892792947028165138_n

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޔޫ.އެސް ޗާރޖްޑީ އެފެއާރޒް އެންޑްރިއު މަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހ.ހިކިފިނިފެންމާގޭގައެވެ.