ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޤާނޫން އަސާސީ ނެގެހެއްޓުމަށާއި ޤާނޫނުގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އިންޓާރ ޕާޓީ ކޮމިޝަންގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

1504543_878827328850983_5864931515062033977_n

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޤާނޫން އަސާސީ ނެގެހެއްޓުމަށާއި ޤާނޫނުގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ އިންޓާރ ޕާޓީ ކޮމިޝަންގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ:
1.ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް)
2.އަލްފާޝިލް އަލީ ވަހީދު (އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން)
3.އަލްފާޞިލް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސާލިހް (ޕީޖީ ލީޑަރ)
4.އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ (އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާރޕާރސަން)
5.އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ރައީސް)
6.އަލްފާޞިލް އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ރައީސް)
7.އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް (ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު)