‘ޤާނޫން އަސާސީގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން’ ހިނގާލުން 23 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00ގައި އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން ފެށޭނެ

1012980_868148979918818_1969238343264036989_n