‘ޤާނޫން އަސާސީގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން’ ހިނގާލުން 23 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:00ގައި އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން ފެށޭނެ

10351444_867660566634326_1410808686777320823_n