ސްރީލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

Presentation7

ސްރީލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީވަހީދު،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ސޯލިހްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.