އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 25 ޑިސެމްބަރު 2014 (ބުރާސްފަތި)

24 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ