އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 24 ޑިސެމްބަރު 2014 (ބުދަ)

24 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ