އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ 6 މެމްބަރަކު ވިޕްލައިނާ ޚިލާފްވެވަޑައިގެން މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ 6 މެމްބަރަކު ވިޕްލައިނާ ޚިލާފްވެވަޑައިގެން މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.