އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 22 ޑިސެމްބަރު 2014 (ހޯމަ)

22 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ