އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 21 ޑިސެމްބަރު 2014 (އާދިއްތަ)

21 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ