އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 18 ޑިސެމްބަރު 2014 (ބުރާސްފަތި)

18 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ