އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 15 ޑިސެމްބަރު 2014 (ހޯމަ)

15 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ