އެމް.ޑީ.ޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް 14500 މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

unnamed
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިއަދުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއަގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް 2500 މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވަނީ 12000 ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝްންއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.މިއަދު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ހުށަހެޅުނު 2500 ފޯމް އާއިކު ޖުމްލަ 14500 މެމްބާރޝިޕް ފޯމް މިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.