އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 14 ޑިސެމްބަރު 2014 (އާދިއްތަ)

14 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ