އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 11 ޑިސެމްބަރު 2014 (ބުރާސްފަތި)

11 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެ