އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 3 ޑިސެމްބަރު 2014 (ބުދަ)

3 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެ