އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 1 ޑިސެމްބަރު 2014 (ހޯމަ)

1 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.