އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 30 ނޮވެމްބަރު 2014 (އާދީއްތަ)

30 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.