އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 28-29 ނޮވެމްބަރު 2014 (ހުކުރު، ހޮނިހިރު)

28 އަދި 29 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.