އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 27 ނޮވެމްބަރު 2014 (ބުރާސްފަތި)

27 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.